Kermazyt

Kermazyt

KERAMZYT
Keramzit
Keramzit

Lekki naturalny produkt wypalany z gliny ilastej, o dobrej przepuszczalności, spulchnia i napowietrza glebę.

 

Opakowania:

2l, 600 szt. na palecie
KER-2 EAN: 5903792868498
5l, 270 szt. na palecie
KER-5 EAN: 5903792868504
20l, 80 szt. na palecie
KER-20 EAN: 5903792868511
50l, 33 szt. na palecie
KER-50 EAN: 5903792868528
Kategoria:

Opis

polska

KERAMZYT – lekki naturalny produkt wypalany z gliny ilastej, o dobrej przepuszczalności, spulchnia i napowietrza glebę. Zapobiega powstawaniu pleśni. Doskonale nadaje się do dekoracji w ogrodach, klombach, oraz donicach. Sprawdza się nawet w skrajnych warunkach atmosferycznych. Gwarantuje roślinom komfortowe warunki wzrostu. Jest całkowicie obojętny chemicznie, stosowany w podłożach ogrodniczych nie zmienia pH gleby. Podsypany pod roślinami ogranicza odparowywanie wody i porastanie chwastów. Może być używany wielokrotnie. Jego atrakcyjny wygląd sprawia, że bardzo dobrze prezentuje się zarówno w donicach, skrzynkach, jak również w ogrodzie. Całkowicie obojętny chemicznie (stosowany w podłożach ogrodniczych nie zmienia pH gleby).


Stosowany jako warstwa drenażowa, materiał spulchniający, ściółkowy oraz dekoracyjny.

slowacka

KERAMZIT je ľahký, dobre priepustný prírodný produkt, ktorý sa vyrába vypaľovaním ílu; skypruje a prevzdušňuje pôdu. Je vhodný ako dekoračný materiál do záhrad, záhonov a kvetináčov. Je chemicky neutrálny, pri použití v záhradníckych substrátoch nemení pH pôdy. Podsypaný pod rastlinami udržuje vlhkosť, zabraňuje rastu buriny a predchádza vzniku plesní. Výrobok vďak a svojmu príjemnému vzhľadu pôsobí esteticky v kvetináčoch, truhlíkoch aj na záhrade. Zaisťuje vhodné podmienky pre rast rastlín. Úplne chemicky inertný (použitý v záhradníckych substrátoch nemení pH pôdy)


Použitie: ako drenážna vrstva, substrát, podsyp pod rastliny a na dekoračné účely

czeska

KERAMZIT – je lehký nepřírodní výrobek vypalo-v a ný z j í l u, s d o b ro u p ro p u s t n o s t í z k y p ř u j e a p r o v z d u š ň u j e p ů d u . V ý b o r n ě s e h o d í d o zahradních dekorací v zahradách, záhonech a k v ě t i n á č ů . C h e m i c k y j e ú p l n ě n e u t r á l n í , používaný v zahradnických substrátech nemění p H p ů d y. N a s y p a n ý p o d r o s t l i n y o m e z u j e odparování vody a růst plevelů, a také předchází vzniku plísní. Jeho atraktivní vzhled způsobuje, že se velmi dobře prezentuje jak v k větináčích, k větních skřínkách, tak i v zahradě. Rostlinám zaručuje komfortní podmínky růstu. Zcela chemicky inertní (použité v zahradnických substrátech nemění pH půdy)


Použití: Používejte jako drenážní vrstvu, kypřicí, mulčovací a dekorační materiá

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kermazyt”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *